The Right to repair

Share on facebook
Share on linkedin

Techniek Nederland ondertekent intentieverklaring ‘Right to repair’

Op 8 juni heeft Martin Hof van Techniek Nederland samen met andere partners de intentieverklaring getekend om actief invulling en uitvoering te geven aan ‘Right to repair’.

Intentieverklaring

De ondertekenende partijen gaan actief bijdragen aan de invulling en uitvoering van nieuwe Europese wetgeving ‘Right to repair’. Er liggen kansen als de e-waste sector en de reparatiesector de handen ineenslaan. De partijen hebben de intentie uitgesproken om deze unieke en duurzame samenwerking handen en voeten te geven.

In de komende zes maanden gaan de partners:

  • Vraag en aanbod ter bevordering van de circulariteit binnen de reparatiesector in kaart brengen.
  • Barrières identificeren, gekoppeld aan oplossingsrichtingen om deze te slechten.
  • Zoveel mogelijk partijen betrekken die actief kunnen bijdragen aan bovenstaand doel.
  • Op basis hiervan uiterlijk 1 januari 2023 een actieplan lanceren.

De intentieverklaring-partners

De partijen die op 8 juni tekenden waren ACV, Dar, Miele, Repair café, Road2Work Nederland, Stichting Open en Techniek Nederland.

bron: www.technieknederland.nl

Repareer je ventilatie

Recente berichten

Bekijk tutorial

Kwaliteit

Vakmanschap

Persoonlijk

detail